Jardineria

 

Telf. 669 866 792

 

C/ Ternelles 5 baixos. (Son rapinya)

07013 Palma de Mallorca.

sempervirensmallorca@gmail.com

 

 

  • Conservació de les espècies ornamentals del jardí.
  • Seges, desbrossaments i desherbats.
  • Podes, respectant les époques apropiades segons les espècies.
  • Perfilats de bardisses i arbusts.
  • Gespes: escarificats, regenaració amb resembres i recebs, adobaments, airetjats, sanetjaments i tractaments de fitopatologies de les cespitosses .
  • Tractaments fitosanitaris: control i erradicació de plagues i malalties .
  • Adobaments : tant biològics com de sintèsis.
  • Neteja i ordre dels espais adjunts: terrasses, fonts, camins e instal.lacions.
  • Revisions periòdiques dels programadors i sistemes de reg. Manteniment de xarxes: Degoteig, aspersió o difusió per manta de reg. Drenatjes.
  • Remodelacions i nous dissenys

manteniments de jardins