Podes i Tales

 

Telf. 669 866 792

 

C/ Ternelles 5 baixos. (Son rapinya)

07013 Palma de Mallorca.

sempervirensmallorca@gmail.com

 

 

Abatiment de tot tipus d'arbres i palmeres.

 

La tala o abatiment es una operació que exigeix de una máxima destressa del motoserrista, comptar amb técniques, experiència previa i aplicar totes les mesures de seguretat degut als danys que es poden ocasionar tant personals com materials.

 

A sempervirens comptam amb experiència i estam degudament preparats .

 

Disposam de totes les eines, equips i mesures de seguretat.

 

Realitzam tales d'arbrat ornamental, forestal o al sector agrari.

 

Tales de fassers morts o inviables.

 

Executa'm aclarides de masses forestals.

poda palmera

 

TALES

Treballam en la supressió de les branques d'arbres en peu, siguin aquestes vives o mortes. Cercant objectius com poden ser: Incrementar la producció o millorar la qualitat. Atendre a una millora sanitaria suprimint branques afectades per plagues o enfermetats. Reduir resistencia front al vent, evitant caigudes. Aumentar la il·luminació sobre el sòl per afavorir estrats inferiors. Equilibrar el sistema aèri amb el sistema radical. Aconseguir un port diferent al natural (poda urbana). Per l'Aprofitament de branques (llenya). Per Evitar danys, (arbres mal formats) i en Contra del risc d'incendis.

 

Realitzam tot tipus de podes, de formació, de sanejament i rejuveniment, tant ornamentals com hortofructicoles...

PODES I TALES

PODA D'ALTURA

 

 

Poda de Phoenix canariensis, Phoenix dactyllifera, Whashingtonia filifera, Whashingtonia robusta...

 

-Formació de corones i balobes.

 

-Netejes i acabats d'estípit.

 

-Eliminació de les restes resultants.

 

-Tractaments fitosanitaris (becut vermell Rhynchoporus ferrugineus, i Paysandisia archon.) tractaments contra nius de roedors...

 

PODES DE PALMERES

 

Aplicam les darreres tècniques amb la fi de treure un major rendiment en les feines de poda i tala.

 

La innovació en les noves formes d'execucció de les diferents tasques, aixi com l'utilització de les darreres técniques de grimpada amb cordes, realitzant la poda o l'abatiment de l'arbrat amb frens, politjes i cordes, feím que les nostres feines s'executin de manera totalment controlada i segura.

 

El necesari ús dels equips de protecció individual, aixi com de les diferents eines i aparells de seguretat especifics, que ens faciliten el treball i milloren el nostre rendiment.

 

 

 

 

PODA D'ALTURA